Terug naar dossier

Vragen

Algemeen
Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

De Appartementen in De Spakler worden geloot en toegewezen onder passende kandidaten. Er zijn twee twee fases:

 • 27 februari- 7 maart. 
  A de middensegment woningen, met een huurprijs € 885,--/€925,--
  Bij deze woningen kun je inschrijven op verzameltype van de woningen en verdieping.
  Onder passende kandidaten wordt geloot en toegewezen
 • 10 maart- 19 maart.
  B de reguliere woningen met een marktconforme huurprijs vanaf € 1.150,--/ € 1.225,--
  Bij deze woningen kun je bij de inschrijving 6 exacte woningvoorkeuren opgeven op basis van adres.
  En wordt er toegewezen op basis van je adresvoorkeur aan passende kandidaten, alleen bij meerdere gelijke kandidaten wordt geloot.

De fases starten na elkaar.

Zodra de inschrijving is gestart zie je op de website de knop "Nu Inschrijven"

De inschrijving kun je starten door op de knop " Nu inschrijven " te klikken en het formulier volledig in te vullen en te verzenden.

Stap 1
Check allereerst op onze website of je voldoet aan de gestelde inkomenseisen. Indien je niet voldoet aan de eisen kunnen we je inscrijving niet in behandeling nemen. 

Stap 2 

Start de digitale inschrijving door te klikken op de button “Nu inschrijven”, vul alle gevraagde gegevens en je voorkeurswoningen in en druk op definitief verzenden. 

Wil je samen met je partner huren, vul dan op het inschrijfformulier de gegevens van beide in. Je kunt in het formulier kiezen voor "Ja" ik heb een medehuurder. Je ziet dan ook voor de medehuurder invulvelden verschijnen.

Gebruik voor beide huurders een uniek mailadres en wachtwoord. Deze heb je nodig om in te loggen via de website en je documenten te uploaden.

Stap 4
Je hebt met je inschrijving een persoonlijke inlog (profiel) gemaakt voor jezelf en je eventuele medehuurder. Hiermee kun je de benodigde documenten uploaden (deze link wordt pas zichtbaar nadat je het inschrijfformulier verzonden hebt). Het uploaden van je documenten kan je op ieder willekeurig tijdstip doen. Voor het uploaden van de bestanden dien je wel opnieuw in te loggen met je wachtwoord, anders komen de uploadvelden niet in beeld. 

Stap 5
Indien je een woning krijgt toegewezen, ontvang je vanzelfsprekend nadere instructies. De toewijzingen zijn voorlopig en geheel onder voorbehoud van de finale financiële controle en acceptatie van eigenaar; dit proces wordt uitgevoerd na jouw acceptatie van de woning.  

Als je dossier volledig akkoord wordt bevonden kunnen we overgaan tot het opmaken en ondertekenen van de huurovereenkomst, waarbij je op het moment van ondertekenen de eerste maand huur en eventueel overeengekomen waarborgsom direct aan verhuurder dient te voldoen. Aanpassingen door de huurder op de huurovereenkomst zijn niet mogelijk.

Moet ik inschrijfkosten of een borg betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage.

Voor (of tijdens) de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg (minimaal 4x de maandhuur) is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

 • Je zelfstandig ondernemer bent.
 • Een van de huurders een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft.

Als je het tweede inkomen voor 100% wilt meetellen om de minimale inkomenseis te halen, dan wordt er ook een borg gevraagd. Ook in dit geval moet het tweede inkomen minimaal 1,5 maal de maandhuur bedragen.

 

Wat zijn de inkomenseisen om te huren?

Wij verhuren woningen in de vrije sector.  Dus een vast regelmatig inkomen is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD die een voorbeeld calculatie hebben gemaakt. 

Je inkomen kun je aantonen met behulp van loonstroken, bij een vast dienstverband van minimaal 12 maanden. Ben je uitzendkracht? Dan dien je te beschikken over minimaal een fase B uitzendcontract.

Ben je IB ondernemer of ontvang je pensioen of uitkering? Dan kun je je inkomen aantonen middels een accountantsverklaring of inkomensverklaring van de belastingdienst.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. Het vrij beschikbaar vermogen mag voor 10% worden meegeteld bij het jaarinkomen.

Heb je onvoldoende vast inkomen dan kunnen we je helaas niet helpen in de vrije sector. Je kunt dan een woning bij een corporatie huren, eventueel met subsidie.

 

Voor De Spakler geldt het onderstaande:

Om in aanmerking te komen voor een woning in de Spakler dien je een bruto maandinkomen (Exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) van minimaal 4x de kale maandhuur te hebben.

Wil je met zijn tweeën huren? Dan geldt het volgende:

 • Als het tweede inkomen minimaal 1,5 maal de maandhuur bedraagt, mag je dit voor 50% meetellen om de minimale inkomenseis te halen.
 • Als je het tweede inkomen voor 100% wilt meetellen om de minimale inkomenseis te halen, dan wordt er een borg van, minimaal, 4x de maandhuur gevraagd. Ook in dit geval moet het tweede inkomen minimaal 1,5 maal de maandhuur bedragen.

Onder bruto maandinkomen worden alle bronnen van inkomsten verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt, verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. Onder vermogen worden alle vermogensbestanddelen verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt.

Extra inkomen vanuit overwerk mag alleen worden meegeteld als dit een beroepsmatig en structureel onderdeel is van het jaarinkomen.

Voor gepensioneerden

Geldt dat het inkomen minimaal 3,5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Ook het tweede inkomen telt hierbij voor de helft mee.

Zelfstandigen

Dienen een volledige balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) over de afgelopen twee jaar te overleggen, die tenminste door een AA accountant of register accountant is opgemaakt. Eventueel kan toetsing door een register accountant worden gevraagd. Tevens wordt een bankgarantie/waarborgsom van tenminste 3 x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) verlangd die geldig is gedurende de huurperiode.

Vermogen

Bij kandidaten met uitsluitend vermogen moet het vermogen (blijkend uit de belastingaanslag van hooguit het voorafgaande kalenderjaar) zodanig hoog zijn dat 10% van het vermogen, verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d., gelijk is aan het bedrag dat voor betrokkene zou gelden als voor hem de voor een niet zelfstandige in loondienst geldende bruto-inkomenseis werd gehanteerd. Tevens wordt een bankgarantie/waarborgsom van tenminste 3 x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) verlangd die geldig is gedurende de huurperiode.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. 

Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd. 

Daarnaast is De Spakler speciaal bedoeld voor mensen met een middeninkomen. Veelal Young Professionals en werkenden. Voor studenten zijn er andere woonoplossingen in en om de stad.

 

Welke stukken dien ik aan te leveren / uploaden?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dien je de volgende stukken (digitaal via je profiel) aan te leveren. 

Identiteit:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Inkomen:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Ben je in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (van beiden) Klik hier voor een blanco exemplaar
 • 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (van beiden)
 • 3x kopie bankafschrift met storting van salaris, uitkering, pensioen e.d.

Bij pensionering of uitkering:

Ben je zelfstandig IB ondernemer/ ZZP:

Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst of je IB aangifte
 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst)
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister

Vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

We werken zoveel mogelijk digitaal, handig voor jou en we houden hiermee huren betaalbaar.

Let op dat je je BSN-nummer afschermt op al de documenten die je upload! Wanneer je dit niet doet, kunnen we je inschrijving niet behandeling nemen en kunnen we je geen woning in de Spakler toewijzen.
Hoe je een veilige kopie maakt van je identiteitsbewijs, kun je hier lezen.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg ze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beiden onder je eigen profiel je persoonlijke documenten!
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen. 

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar zodra de inschrijving van het project is gestart.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten benodigd. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving. NB: Deze upload mogelijkheid is alleen beschikbaar tijdens de inschrijvingsperiode van het betreffende project. Zonder deze documenten kunnen we je inschrijving niet in behandeling nemen.

Waar kan ik een werkgeversverklaring vinden?

Een standaard werkgeversverklaring kun je hier vinden. 

Laat deze invullen door je werkgever en scan hem vervolgens in. Indien je werkgever niet beschikt over een bedrijfsstempel kun je het formulier ook uitprinten op briefpapier van je werkgever.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de voor die woningen gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat op basis van loting.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

De Appartementen in De Spakler worden geloot en toegewezen onder passende kandidaten. Er zijn twee twee fases:

 • De middensegment woningen, met een huurprijs € 885,--/ €925,--
  Bij deze woningen kun je inschrijven op verzameltype van de woningen en verdieping.
  Onder passende kandidaten wordt geloot en toegewezen.
  De inschrijving start op 27 februari en sluit op 8 maart. In deze periode heb je de tijd om je inschrijving compleet te maken.

  Op 20 maart worden de voorlopige toewijzingen bekend gemaakt. Je dient je voorlopige toewijzing vóór 23 maart te accepteren.
 • De reguliere woningen met een marktconforme huurprijs vanaf € 1.100,--
  Bij deze woningen kun je bij de inscrijving 6 exacte woningvoorkeuren opgeven op basis van adres.
  En wordt er toegewezen op basis van je adresvoorkeur aan passende kandidaten, alleen bij meerdere gelijke kandidaten wordt geloot.
  De inschrijving start op 10 maart en sluit op 20 maart. In deze periode heb je de tijd om je inschrijving compleet te maken. 

  Op 3 april worden de voorlopige toewijzingen bekend gemaakt. Je dient je voorlopige toewijzing vóór 5 april te accepteren.

 

 

Wat is de minimale huurtermijn?

Het huurcontract voor de appartementen in De Spakler is voor 24 maanden en 1 dag. Na minimaal 12 maanden kun je het contract kosteloos opzeggen.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Het voorschot servicekosten voor de Spakler is indicatief geprognosticeerd op €75,-- per maand. Het werkelijke bedrag van het voorschot servicekosten wordt voor het ondertekenen van het huurcontract bekend gemaakt. De werkelijke servicekosten worden jaarlijks volgens wettelijke kaders opgemaakt en verrekend met het voorschot.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Wat zijn de maandelijkse energiekosten

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van je verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing, etc. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Kan ik parkeren bij mijn nieuwe woning?

In de Spakler zijn een aantal stallingsplekken te huur, waar je je auto kunt stallen. De kosten hiervan zijn € 125,- per maand exclusief servicekosten van € 25,- per maand. 

In de omgeving van de Spakler is het betaald parkeren en er worden geen parkeervergunningen verstrekt. 

 

Huren is zorgeloos! Waarom?

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;

 • Maak een foto van je paspoort of identiteitskaart met je mobiele telefoon of scan je ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je burgerservicenummer door in het document (onleesbaar). 
  Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan. 

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush. Voor je smartphone zijn er ook allerlei apps waarmee je foto’s kan bewerken.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in of maak er een duidelijke foto van met je smartphone.

Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Inkomen en toetsing
Hoe kan ik veilig mijn gegevens delen? Hoe scherm ik mijn ID af?

De digitale inschrijving biedt vele voordelen. Je kunt zelf direct aan de gang en hoeft geen afspraak te maken bij de makelaar. Dat bespaart ons beiden tijd en geld. Je hoeft dan ook geen inschrijfkosten of courtage te betalen.   We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Maar je kunt zelf ook een hoop doen. Deel geen inlognamen en wachtwoorden met anderen.

Als je kopieën of scans maakt zorg er dan voor dat de relevante gegevens zoals je naam en adres zichtbaar blijven. Natuurlijk mag je niet relevante gegevens van je bankafschrift doorhalen en zet op je kopieën de datum en vermeld waarvoor je ze hebt beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld: Kopie uitsluitend voor huur van Appartement in “project” Amsterdam. Dan voorkomen we samen misbruik.  

Na afronding van de inschrijfprocedure worden de documenten vernietigd.

Wij vragen om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument om een huurovereenkomst op te kunnen maken. Bij ondertekening van het huurcontract zal je gevraagd worden je originele ID-document te laten zien.

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;

 • Maak een foto van je paspoort of identiteitskaart met je mobiele telefoon of scan je ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je burgerservicenummer door in het document (onleesbaar). 
  Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan. 

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush. Voor je smartphone zijn er ook allerlei apps waarmee je foto’s kan bewerken.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in of maak er een duidelijke foto van met je smartphone.

Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat zijn de inkomenseisen?

Wij verhuren woningen in de vrije sector.  Dus een vast regelmatig inkomen is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD die een voorbeeld calculatie hebben gemaakt. 

Je inkomen kun je aantonen met behulp van loonstroken, bij een vast dienstverband van minimaal 12 maanden. Ben je uitzendkracht? Dan dien je te beschikken over minimaal een fase B uitzendcontract.

Ben je IB ondernemer of ontvang je pensioen of uitkering? Dan kun je je inkomen aantonen middels een accountantsverklaring of inkomensverklaring van de belastingdienst.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. Het vrij beschikbaar vermogen mag voor 10% worden meegeteld bij het jaarinkomen.

Heb je onvoldoende vast inkomen dan kunnen we je helaas niet helpen in de vrije sector. Je kunt dan een woning bij een corporatie huren, eventueel met subsidie.

 

Voor De Spakler geldt het onderstaande:

Om in aanmerking te komen voor een woning in de Spakler dien je een bruto maandinkomen (Exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) van minimaal 4x de kale maandhuur te hebben.

Wil je met zijn tweeën huren? Dan geldt het volgende:

 • Als het tweede inkomen minimaal 1,5 maal de maandhuur bedraagt, mag je dit voor 50% meetellen om de minimale inkomenseis te halen.
 • Als je het tweede inkomen voor 100% wilt meetellen om de minimale inkomenseis te halen, dan wordt er een borg van, minimaal, 4x de maandhuur gevraagd. Ook in dit geval moet het tweede inkomen minimaal 1,5 maal de maandhuur bedragen.

Onder bruto maandinkomen worden alle bronnen van inkomsten verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt, verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. Onder vermogen worden alle vermogensbestanddelen verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt.

Extra inkomen vanuit overwerk mag alleen worden meegeteld als dit een beroepsmatig en structureel onderdeel is van het jaarinkomen.

Voor gepensioneerden

Geldt dat het inkomen minimaal 3,5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Ook het tweede inkomen telt hierbij voor de helft mee.

Zelfstandigen

Dienen een volledige balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) over de afgelopen twee jaar te overleggen, die tenminste door een AA accountant of register accountant is opgemaakt. Eventueel kan toetsing door een register accountant worden gevraagd. Tevens wordt een bankgarantie/waarborgsom van tenminste 3 x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) verlangd die geldig is gedurende de huurperiode.

Vermogen

Bij kandidaten met uitsluitend vermogen moet het vermogen (blijkend uit de belastingaanslag van hooguit het voorafgaande kalenderjaar) zodanig hoog zijn dat 10% van het vermogen, verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d., gelijk is aan het bedrag dat voor betrokkene zou gelden als voor hem de voor een niet zelfstandige in loondienst geldende bruto-inkomenseis werd gehanteerd. Tevens wordt een bankgarantie/waarborgsom van tenminste 3 x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) verlangd die geldig is gedurende de huurperiode.

Waar kan ik mijn documenten naar toesturen?

Wij werken uitsluitend digitaal.

Zodra de verhuur is gestart zie je op de website "Nu inschrijven". Hiermee maak je een profiel en voegen wij de mogelijkheid toe om je documenten te uploaden. Upload deze bestanden onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. 

Ben je minder vertrouwd met de digitale inschrijving, neem dan even contact met ons op. Wij helpen je graag.

Heb je een medehuurder? Upload dan beide onder je eigen documentenlijst je persoonlijke documenten.
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

 

Welke documenten moet ik aanleveren?

Identiteit:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

 • Uittreksel bevolkingsregister (eventueel van beiden, maximaal 3 maanden oud)
 • Hypotheek of Verhuurdersverklaring (eventueel van beiden) 

Inkomen:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Ben je in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (eventueel van beiden)
 • 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (eventueel van beiden)
 • 3x kopie bankafschrift met storting van salaris, uitkering, pensioen e.d.

Bij pensionering of uitkering:

Ben je zelfstandig IB ondernemer/ ZZP:

Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543. Je kunt ook je voorlopige IB 2015 gebruiken.

Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst of je IB aangifte
 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst)
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister

Vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg ze dan samen tot één PDF.

Er zijn voor Mac en PC verschillende programma’s beschikbaar of google even op PDF samenvoegen.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beiden onder je eigen profiel je persoonlijke documenten!

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Opleveringsniveau
Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden in de woningen worden saus-klaar opgeleverd. Dit betekent dat de muren nagenoeg glad worden opgeleverd met een dunne witte basis laag (niet dekkend). Je dient het appartement zelf (te laten) sausen. Goed afstoffen en voorstrijken is absoluut aan te bevelen, aangezien nieuwe stucmuren veel verf opzuigen.

In nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel "wegwerken" hiervan is aan de huurder.

De wanden boven het tegelwerk op het toilet worden afgewerkt met Brander Crystal spuitwerk in de kleur wit.

 

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. 

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

De badkamer is voorzien van een inloopdouche met hardglazen douchescherm, wastafel met planchette spiegel en mengkraan. De wanden zijn volledig betegeld met grote, witte, langwerpige hoogglanstegels. De vloer is afgewerkt met antraciet vloertegel.

Naast de vloerverwarming is er ook een designradiator geplaatst.


Uniek is de warmtewisselaar onder je douchevloer die de warmte van het afvalwater hergebruikt.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

De appartementen zijn voorzien van een luxe keuken in de kleur wit, compleet met inbouwapparatuur.

De keukens zijn voorzien van:

 • Een afzuigkap
 • Combi magnetron
 • Inductie kookplaat
 • Koelkast met vriesvak
 • Vaatwasser

 

Hoe wordt het toilet opgeleverd?

Het toilet wordt uitgevoerd met een vrij hangend wandcloset, een fonteintje en toiletkraan.

Zijn er mogelijkheden voor zonwering?

Zonwering mag alleen worden geplaatst aan de binnenzijde van de woning. Aan de gevel is het, helaas, niet toegestaan om zonwering te plaatsen.

Hoe wordt het balkon opgeleverd?

De vloeren op de balkons worden opgeleverd met houten vlonders.

Je bent vrij om het balkon of terras in te richten naar je eigen smaak. Uiteraard zonder dat je buren hier last van hebben. Er mogen geen planten(bakken) over de reling worden gehangen en er mag niet op worden gebarbecued. 

 

Hoe is de verwarming van het appartement geregeld?

De appartementen zijn aangesloten op de stadsverwarming met individuele verbruiksmeter. Vanuit één ruimte kun je de instellingen voor de hele woning regelen.  In de badkamer is een designradiator/handdoekdroger geplaatst.

 

Je appartement heeft eigen zonnepanelen! Hoe werkt dat?

Aan de gevel en op het dak zijn zonnepanelen aangebracht. De panelen zijn met draden verbonden aan de appartementen zodat elk appartement zijn eigen panelen heeft en stroom opwekt. De indeling is zo gedaan dat alle appartementen ongeveer dezelfde opwekcapaciteit hebben.

De panelen wekken voor elk appartement ongeveer 2.000 kWh per jaar op appartement. Dit komt neer op een besparing op je energienota van EUR 35,-. De stroom die je opwekt kun je salderen met de stroom die verbruikt. Deze bedragen en opwekcapaciteit zijn indicatief en zijn afhankelijk van het aantal zonuren in combinatie met de ligging van de panelen. Er wordt geen garantie gegeven op het bedrag dat bespaart kan worden.

De panelen huur je als bewoner van de eigenaar van het appartement. De huur voor de panelen is slechts EUR 20,- per maand waardoor je snel EUR 10,- per maand netto bespaart.

Huurders moeten straks aan de eigen energieleverancier aangeven dat zij zonnepanelen hebben. De capaciteit per woning zal verstrekt worden door de aannemer en dit getal moet doorgegeven worden. Hieruit zal de leverancier kunnen opmaken hoeveel de teruglevering zal zijn.

Hoe energiezuinig is mijn appartement?

Het complex heeft een EPC van 0! Dat betekent dat het een minimale belasting heeft op het milieu. Hoe is dit bereikt?

 • Zonnepanelen. Op de toren zijn zonnepanelen aangebracht. Een klein huishouden heeft voldoende aan de opwerkcapaciteit van de panelen om te voorzien in de stroombehoefte.

 • Stadsverwarming. De appartementen zijn aangesloten op stadsverwarming. Dat betekent dat met restwarmte van bijvoorbeeld een energie- of afvalcentrale uw appartement wordt verwarmt en u wordt voorzien van warm water.

 • Energiebesparingsmaatregelen. Uw warme douchewater wordt gebruikt om koud water te verwarmen door middel van een warmtewisselaar. Hierdoor heeft u minder warm water nodig per douchebeurt. Daarnaast is uw appartement zeer goed geïsoleerd.
Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

Ja, de nieuwbouw woningen worden kaal opgeleverd. Je dient zelf een vloer te (laten) leggen.

Let wel op dat hier speciale eisen aan verbonden zijn:

De woning is voorzien van vloerverwarming. Dit systeem vraagt om een passende vloerbedekking. Huurder zal zich voor eigen rekening en risico door een deskundige laten adviseren over de toe te passen vloerbedekking/vloerafwerking en is zelf verantwoordelijk voor de keuze daarvoor: verhuurder kan daarvoor niet door huurder aansprakelijk worden gesteld.  Aan de toe te passen vloerbedekking/vloerafwerking worden ondermeer de volgende eisen gesteld:

 1. De vloerbedekking/vloerafwerking moet de warmte die via de vloer komt zo goed mogelijk door kunnen geven. Vloeren met een warmteweerstand (Rc-waarde) van meer dan 0,09 zijn niet geschikt voor toepassing met vloerverwarming en daarom niet toegestaan.
 2. De vloerbedekking/vloerafwerking mag niet uitgerust worden met een isolerende laag. Deze isolerende laag is niet geschikt voor toepassing met vloerverwarming en daarom niet toegestaan.
 3. Vloerbedekking/vloerafwerking mag niet worden verspijkerd aan de vloer, omdat de leidingen van de vloerverwarming vlak onder de vloer lopen.
 4. Vloersystemen die zwevend gelegd moeten worden (los op een tussenlaag van schuim) zijn niet geschikt en daarom niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan parketsoorten van zacht hout als beuken, vuren en berken toe te passen, omdat deze niet geschikt zijn voor toepassing op vloerverwarming. Ook lange en brede planken zijn niet toegestaan.
 6. Tapijt met een foamrug of hoogpolig tapijt is niet geschikt voor toepassing met vloerverwarming en daarom niet toegestaan.
 7. Vloerafwerking met kurk is niet toepasbaar bij vloerverwarming en daarom niet toegestaan.
 8. De aangebrachte vloerbedekking/vloerafwerking dient na de huurperiode door huurder verwijderd te worden op een wijze die geen schade toebrengt aan de vloer of aan het WKO-systeem.
 9. De toepassing van stenen vloeren, natuursteen, tegels of siergrind is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Om geluidsoverlast te voorkomen is ons advies om niet met "hoge" hakken in huis te lopen. Ook wanneer aan alle eisen die in de verklaring voor een harde vloer staan opgenomen is voldaan, kunnen je buren toch geluidsoverlast ervaren. Er kan bij overlast te allen tijde een inspectie / controle worden uitgevoerd door de verhuurder en er kunnen naar aanleiding hiervan aanpassingen noodzakelijk zijn die voor eigen rekening komen.

 

Waar bevindt zich de wasmachine aansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de berging in de woning.

Is er een aparte berging bij de woning?

Ja, alle woningen zijn voorzien van een berging.

Kan ik de indeling van het appartement zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

 

Hoeveel liften zijn er in het gebouw?

Er zijn twee liften aanwezig in de Spakler.

Zijn er rookmelders aanwezig in de appartementen?

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder opgenomen op het lichtnet.

 

Is er een videofooninstallatie aanwezig?

Alle woningen zijn voorzien van een videofoon installatie met touchscreen.

 

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

De woningen zijn voorzien van mechanische ventilatie, welke vanuit het woonvertrek instelbaar is. 

 

Wat zijn de parkeermogelijkheden?

In de Spakler zijn een aantal stallingsplekken te huur, waar je je auto kunt stallen. De kosten hiervan zijn € 125,- per maand exclusief servicekosten van € 25,- per maand. 

In de omgeving van de Spakler is het betaald parkeren en er worden geen parkeervergunningen verstrekt. 

 

 

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Het gebouw maakt deel uit van een nieuwbouwproject dat nog afgebouwd moet worden en waarvan de opleveringsdatum nog niet bekend is. De opleverdatum staat om die reden nog niet vast.

Oplever-indicatie is rond juni 2017, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig, doch uiterlijk vier weken van te voren, aan de huurder bekend maken.